Styl życia

Ekolog Michał Paca o sankcjach prawnych za dzikie wysypiska śmieci

Napisany przez easylife

glass-1268976_1280Dzikie wysypiska śmieci to problem, który pojawia się w wielu gminach. W 2015 roku liczba niezorganizowanych składowisk śmieci wynosiła blisko 1,5 tysiąca. Problem nielegalnych składowisk dotyczy nie tylko przykrego zapachu i obniżenia walorów estetycznych, ale też zanieczyszczenia środowiska i rozwoju chorobotwórczych patogenów.

Czym są dzikie wysypiska

Dzikie wysypiska śmieci to miejsca, w których odpadki są składowane nielegalnie. Najczęściej można się na nie natknąć w naturalnych zagłębieniach terenu, lasach bądź na wyrobiskach (przestrzeniach powstałych, np. w wyniku robót górniczych). Miejsca te są niezorganizowane i nie spełniają rygorystycznych wymogów legalnego wysypiska śmieci „maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie. Składowisko odpadów to obiekt o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat”, informuje Michał Paca, ekolog i ekspert branży gospodarki odpadami.

Zagrożenia płynące z dzikich wysypisk

W pobliżu dzikich wysypisk odnotowuje się wyższe stężenie metali ciężkich, takich jak: kadm, rtęć czy miedź. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska i stwarza zagrożenie życia i zdrowia zwierząt i ludzi. Dzikie wysypiska zanieczyszczają wody i zwiększają emisję gazów do atmosfery. Sprzyjają nadmiernemu rozwojowi ptactwa, gryzoni i drobnoustrojów chorobotwórczych. Składowanie śmieci na terenie do tego nieprzystosowanym, potęguje ryzyko powstawania pożarów, obniża walory estetyczne krajobrazu i emituje przykry zapach.

Odpowiedzialność za dzikie wysypiska w świetle przepisów prawa

Nielegalne składowanie śmieci podlega implikacjom prawnym. W przypadku zlokalizowania dzikiego wysypiska, gmina (przy zaangażowaniu funkcjonariuszy policji) podejmuje działania, które mają zidentyfikować posiadacza odpadów i pociągnąć go do odpowiedzialności. Główną karą za gromadzenie śmieci na niezorganizowanym wysypisku jest kara finansowa (zwykle od 500 złotych do 1000 złotych) oraz zobligowanie sprawcy do uprzątnięcia śmieci. W przypadku, gdy postępowanie w bezpośredni sposób zagroziło życiu drugiego człowieka bądź negatywnie wpłynęło na jakość gleby, wód lub powietrza, sprawca może zostać skazany na pozbawienie wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Zostaw komentarz