Trendy

Jak rozwiązać spór z pracodawcą

Napisany przez easylife

Żyjemy w dobie bezrobocia, dlatego niektórzy pracodawcy uciekają się do nieuczciwych praktyk, stosowanych wobec pracowników. Jeżeli nie można rozstrzygnąć sporu na zasadzie ugody, jedynym rozwiązaniem pozostaje skierowanie sprawy do sądu.

 

Spór z pracodawcą pozwoli rozwiązać na korzyść pracownika kancelaria adwokacka posiadająca doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w sprawach pracowniczych.

Powodem powstawania nieporozumień na linii pracownik – pracodawca najczęściej jest bezprawne zwolnienie, brak zapłaty za godziny nadliczbowe lub na przykład mobbing.

Pracodawca rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem, najczęściej stara się zrobić to za porozumieniem stron, jeżeli pracownik nie chce przystać na taki sposób rozwiązania umowy, bo uważa to za nieprawne i dla niego krzywdzące, pracodawca może sięgnąć po zwolnienie z winy pracownika.

W takiej sytuacji dochodzi do zastraszania pracownika, który nie znając przepisów prawa i możliwości wyjścia obronną ręką z tej sytuacji, przystaje na rozwiązanie umowy za obopólnym porozumieniem stron.

Jednak pracownik ma możliwość obrony przed nieuczciwym pracodawcą i powinien z tej możliwości skorzystać, wystarczy zgłosić się do kancelarii adwokackiej, która zatrudnia specjalistów z dziedziny prawa pracowniczego, doskonale znających kodeks pracy i będą reprezentować poszkodowanego pracownika przed sądem każdej instancji.

Pracodawcy bazując na nieznajomości prawa przez zatrudnionych pracowników, wykorzystują to w różnych sytuacjach.

Adwokat lub radca prawny podejmując się sprawy takiej jak spór z pracodawcą, poprosi o wszystkie konieczne informacje na temat przebiegu zatrudnienia, terminowości i wysokości zarobków a także powierzonych obowiązków.

Pracownik powinien dokładnie opisać problem, dostarczyć wymagane dokumenty aby prawnik mógł wnieść oskarżenie. Na rozmowie w kancelarii adwokackiej pracownik otrzyma informację, w jaki sposób będzie przebiegała sprawa sądowa, jakie są szanse na wygranie sprawy.

Prawnik udzieli informacji odnośnie kosztów sądowych oraz możliwości zwolnienia od takich opłat.

Zostaw komentarz