Styl życia

Tajemnicza przyszłość

Napisany przez easylife

Ludzie od zarania dziejów próbowali zgłębiać tajniki przyszłości. To co jeszcze przed nami, nowe, niezbadane wzbudzało ludzką ciekawość i fascynację. Człowiek chciał posiąść wiedzę o tym, co go czeka, czasem tylko dla zaspokojenia tej ciekawości a czasem żywiąc nadzieję na uniknięcie czy ominięcie przykrych wydarzeń w swoim przyszłym życiu. Z czasem pomyślano również, że znajomość przyszłych zdarzeń, oprócz możliwości kierowania własnym losem, mogłaby także przynieść ludziom i inne wymierne korzyści jak np. lokowanie pieniędzy w intratnych przedsięwzięciach, zakładach.

Zdawano sobie jednakże sprawę z tego, że taka wiedza niesie za sobą nie tylko wielką moc, potęgę ale także duże niebezpieczeństwo, ryzyko mogąc stać się narzędziem manipulacji losem jednostek i całych społeczeństw.
Każdy człowiek posiada marzenia, które chciałby kiedyś spełnić. Nie każdy jednak jest posiadaczem dobrze prosperującej firmy, czy też pracuje na dobrze płatnym stanowisku. Przez to wiele osób boryka się wciąż z problemami finansowymi i nie może sobie pozwolić na realizowanie swoich pragnień. Szansą na zyskanie dużej sumy pieniędzy jest zagranie w zakładach pieniężnych.

Dlatego właśnie tak bardzo pragniemy choć przez moment wejrzeć w przyszłość i móc przewidzieć zwycięskie numery. Gdyby choć przez kilka chwil zostały nam objawione tajemnice przyszłości, moglibyśmy natychmiast wykupić zakład, na przykład w lotto online. Na razie jednak nie zostało udowodnione naukowo, że jakikolwiek człowiek to potrafi. Aby dorobić się majątku musimy ciężko pracować lub mieć niebywałe szczęście, wygrywając pieniądze.
Przyszłość jawi nam się jako niesprecyzowany splot różnorakich wydarzeń i okoliczności. Nikt z nas nie wie jak potoczą się jego losy i czy jego życie będzie szczęśliwe. W ciągu jednego dnia los może przynieść nam wielką radość bądź porażkę, dlatego warto korzystać z życia i cieszyć się z każdej szczęśliwej chwili.

2 komentarze

  • Odzyskanie wewnętrznej wolności oraz uczenie się dojrzałej filozofii życia w oparciu o odpowiedzialną hierarchię wartości prowadzi do odzyskania pogłębionych i dojrzałych więzi międzyludzkich. Poza kontekstem interpersonalnym człowiek może nawet przez dłuższy czas łudzić się co do swoich cech, kompetencji, co do stopnia wewnętrznej wolności czy co do wartości, którymi się rzeczywiście kieruje. Miarodajna weryfikacja w tym względzie jest możliwa jedynie w świetle kontaktu z drugim człowiekiem. Tymczasem także w dziedzinie więzi międzyosobowych sytuacja trzeźwiejącego alkoholika jest wyjątkowo trudna. Zwykle przez wiele lat doświadczał on swego rodzaju antywięzi, czyli więzi zaburzonych, czasem wręcz patologicznych. W czynnej fazie uzależnienia głównym partnerem jego życia był alkohol a środowisko, w którym czuł się najpewniej, było zredukowane do ludzi podobnie uzależnionych, jak on. W takim środowisku przeżywane więzi okazywały się chore i destrukcyjne dla wszystkich. Inne środowiska były natomiast traktowane w kategoriach wrogości, agresywności czy poczucia zagrożenia. Trwały powrót do trzeźwości musi w tej sytuacji zakładać odzyskanie – a w niektórych przypadkach zbudowanie po raz pierwszy – autentycznych więzi, które umożliwiają nową jakość życia oraz nową filozofię postępowania.

  • Dokładnie, własnie wczorajszego dnia wiele ludzi było święcie przekonanum o końcu świata i nawet ci, co się wypierali i tak gdzies w srodku czuli niepokój 🙂 bo taka była przepowiednia. moze czasem lepiej nie znac przyszłości?

Zostaw komentarz